Cisco CCNA - Introduction to Networks

Računarske mreže i komunikacije. Prvi u seriji Cisco kurseva - Uvod u umrežavanje.

Početni učionica 0Ocjene: 0
Engleski Ukupno studenata: 0
Instruktor: Afan Čečo Zadnji Update: 27.Jan.2023
Šta ću naučiti i ostvariti?
 • Izraditi jednostavne LAN-ove, izvršiti osnovne konfiguracije za router-e i switch-eve, implementirati sheme adresiranja IPv4 i IPv6.
 • Konfigurisati router-e, switch-eve i krajnje uređaje da biste omogućili pristup lokalnim i udaljenim mrežnim resursima i omogućili sveobuhvatnu vezu između udaljenih uređaja.
 • Razvijati vještine kritičkog razmišljanja i rješavanja problema pomoću stvarne opreme i Cisco Packet Tracera.
 • Konfigurisati i otkloniti poteškoće s povezivanjem računarske mreže pomoću najboljih sigurnosnih praksi.
 • Međunarodno priznati certifikat.

Nastavni plan i program...
Lekcija: 0 00:00:00 Sati
Network fundamentals
Lekcija: 0 00:00:00 Sati
Zahtjevi i preduslovi...
 • Minimalno 16 godina starosti.
 • Pasivno poznavanje engleskog jezika.
+ Više...
Opis kursa...

Program Cisco Certified Network Associate (CCNA) prvi je korak prema razumijevanju rada računarskih mreža, te radu sa Cisco mrežnom opremom. Program CCNA uključuje teorijski i praktični rad, a samo gradivo razdijeljeno je na 3 semestra. Prosječno trajanje semestra unutar Cisco Networking Academy programa je 3 mjeseca. Ono što Cisco Networking Academy program čini boljim od usporedivih kurseva je velika količina praktičnog rada na opremi, a polaznike se ujedno priprema za rad na malim i srednje velikim računarskim mrežama.

Praktične laboratorijske vježbe i Packet Tracer Simulator

Uz pomoć posebno osmišljenih laboratorijskih vježbi, pokušava se, što je realnije moguće, istaknuti probleme koji se događaju u praksi, te polaznika naučiti kako što jednostavnije ukloniti te probleme.

Međunarodno priznati certifikat

Osim stečenog praktičnog i teorijskog znanja, polaznici su po završetku CCNA akademije pripremljeni za polaganje Cisco Certified Network Associate (CCNA) certifikata, koji se polaže u ovlaštenim testnim centrima. CCNA certifikat izdaje kompanija Cisco Systems, Inc. te je međunarodno priznata potvrda vještine rada sa računarskim mrežama i Cisco mrežnom opremom.

+ Više...
Povezani kursevi...
O instruktoru...
 • 0 Ukupno ocjena
 • 0 Ukupno studenata
 • 1 Kursevi
+ Više...
Sugestije..
0
Prosječna ocjena
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
Ukupno ocjena
300KM 400KM
Kupi
Uključuje:
 • Predavanja: 00:00:00 Sati
 • Lekcija: 0
 • Doživotni pristup
 • Pristup putem mobitela i TV