Obrada teksta: Osnove

Kurs je namenjen početnicima, kao i osobama koje žele da sistematizuju postojeće znanje iz oblasti elektronske obrade, pisanja i oblikovanja tekstualnih dokumenata. Neki od najpopualrnijih programa za ovu namjenu su Microsoft Word, Google Docs, LibreOffice Writer i u poslovnom svijetu, predstavljaju nezamijenjiv set kompetencija.

Početni online/učionica 0Ocjene: 0
Bosanski Ukupno studenata: 0
Instruktor: Ilhana Bajramović Zadnji Update: 23.Aug.2021
Šta ću naučiti i ostvariti?
 • Razumijevanje i znanje o konceptima elektronske obrade teksta, djeljenja dokumenata i zajedničkog udaljenog rada i saradnje.
 • Poznavanje radnog okruženja, menija i alata u procesima elektronske obrade teksta.
 • Unos teksta i drugih simbola.
 • Obrada i formatiranje teksta i objekata.
 • Kreiranje i osnovna obrada slika, tabela i crteža.
 • Korištenje funkcionalnosti automatskog pregledavanja pravopisnih grešaka
 • Štampa i formatiranje medija i uređaja za print.
 • Certifikat o završenoj edukaciji i stečenim kompetencijama

Nastavni plan i program...
Lekcija: 0 00:00:00 Sati
Radno okruženje i alati
Lekcija: 0 00:00:00 Sati
Zahtjevi i preduslovi...
 • Opće osnovno poznavanje rada na računaru, npr. da znate da napravite folder, premještate fajlove iz foldera u folder i sl.
+ Više...
Opis kursa...

Kurs Obrada teksta polaznicima pruža znanja i vještine potrebne za efikasno korištenje aplikacija za kreiranje, formatiranje i završnu obradu tekstualnih fajlova. 

Namijenjen je, prvenstveno, poslovnim ljudima da im pomogne u poslovnoj korespondenciji ali i ljudima koji pišu i knjige, kataloge, priručnike i sl. i pripremaju ih za štampu. Posebnu namjenu ima u oblasti obrazovanja na svim nivoima.

Kurs je osmišljen tako da na jednostavan način omogući upoznavanje sa aplikacijama za obradu teksta, za polaznike sa početnim i srednjim nivoom poznavanja rada na računaru. 

Cilj ovog kursa je da polaznici steknu znanja neophodna za uspješan rad i korišćenje programa za obradu teksta, uključujući i prilagođavanje njegovih opcija i alata vlastitim potrebama. Polaznici će se upoznati sa načinom unosa i formatiranja teksta, formatiranja dokumenata, unosa i korištenja grafike, opcijama štampe, dijeljenja i zaštite dokumenata i slično. Po završetku kursa, polaznici će biti u stanju da rade i prilagođavaju program svojim potrebama.

+ Više...
Povezani kursevi...
O instruktoru...
 • 0 Ukupno ocjena
 • 0 Ukupno studenata
 • 1 Kursevi
+ Više...
Sugestije..
0
Prosječna ocjena
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
Ukupno ocjena
200KM 300KM
Kupi
Uključuje:
 • Predavanja: 00:00:00 Sati
 • Lekcija: 0
 • Doživotni pristup
 • Pristup putem mobitela i TV